Wednesday, December 15, 2010

Marnixkade 112
1015ZL Amsterdam
Tel.06-41374110
E-mail:
k.verzellenberg@upcmail.nl
"De dialoog met opdrachtgever en eindgebruiker zie ik als belangrijke leidraad in het ontwerpproces.
Het creëren van  passende woon, leef -en werkomgevingen is het eindresultaat."

Werk/overleg module voor Rijkswaterstaat

In opdracht van Rever BV , ontwerp en concept voor bedrijfsrestaurant ABN-AMRO


Voor het bedrijfsrestaurant van de ABN-AMRO zijn verschillende rustzones gecreëerd die binnen de stedelijke context van Amsterdam passen. Deze rustzones bestaan uit een picknickzone, een haag, terras, theehuis, botanische tuin en het begijnhof.

In opdracht van Rever BV , ontwerp en concept voor 3 entree's en upgrade buitengevel gebouw Brinkstede
Gebouw de "Brinkstede". Een gedeeltelijk leegstaand kantoorpand die de verhuurder aantrekkelijker wil maken. Thematiek is het dorp (Brink), de stad (Stede) en de rivier de Grift die stroomt onder de grond aan de lange zijde van het pand. Het dorpsplein als entree ofwel ontmoetingspunt. Het pand zelf als stedelijk element en de rivier die vertaald is met golvende luifels boven iedere entree en een 'waterval' bij de middelste entree.
Langs de borstweringen van glas aan de buitenzijde van het gehele pand is het element water op grafische wijze geuit.

Ontwerp vloerbedekking voor grote doe-het-zelf keten in nederland.
Voor de nieuwbouw van een kantoorpand van een grote doe-het-zelf keten is gevraagd een voorstel te maken voor de vloerbedekking. Inspiratiebronnen zijn o.a. bovenaanzichten van kruiskoppen, spijkers, imbussen etc.Hiermee zijn patronen ontstaan die op nadrukkelijke of ingetogen wijze toegepast worden op de vloer.Uitgegaan is van een vloertegel van 60x60cm.

Het maken van testfits voor diverse architecten en projectinrichters


Sunday, November 7, 2010

Kantoor Efteling


De Efteling: het park, de routing, de natuur en de attractie.
Deze elementen zijn op abstracte wijze vertaald in het interieur voor een kantoorpand van de Efteling. Keuze van kleur, beeld en materiaal verwijst naar het park buiten terwijl binnen een bepaalde (werk)rust behouden blijft naar wens van de klant.


Balie IBM

Orbay


Orbay, onderdeel van de Rabobank. Een bedrijf dat backoffice effectendienstverlening overneemt en uitvoert voor bancaire instellingen. De beurzen waar Orbay opereerd zijn die van Londen, Tokyo, Amsterdam en New York. Voor de nieuwe huisvesting in Den Bosch is gevraagd een invulling te geven met een stedenthematiek per verdieping. Vebindend element is de dubbele lijn die in iedere geldeenheid terug komt. Per verdieping is een kleur per stad benoemd en komt de dubbele lijn op nadrukkelijke (contrast) of subtiele wijze (ton sur ton) tot uiting.

Saturday, November 6, 2010

Visualisatie Nederlandse Hartstichting in opdracht van buro NvdS


Betonplex meubel UVA Amsterdam

Boardroom TVM

Doorlopende verbindende “lijn” die boardroom, zitgedeelte en bargedeelte met elkaar verbind. Deze doorlopende lijn is gebaseerd op de architectuur van het gebouw. Deze lijn komt terug in de gevel van het gebouw in de vorm van een zinken doorlopend kader.

Balie Murata Electronics

3d visualisatie voor kunstwerk van Ronald van der Meijs

Op 4 oktober 2010 werd de kunstenaar bekendgemaakt, die het eerste kunstwerk gaat maken ter hoogte van Dalen. Ronald van der Meijs gaat in zijn werk in op de wijze waarop de mens zich door middel van techniek tot zijn omgeving verhoudt, zowel met high tech als met meer aardse, rurale bouwwijzen. Zijn voorstel voor Vogelpoel is een architectonische constructie, die op haast meditatieve wijze de vorming van veen inzichtelijk maakt. 

Universiteit TwenteScheiding modules in de vorm van bamboe, garderobe en lockerkasten.
Uitgevoerd in verschillende kleurschakeringen per gangzone.

NXS Internet

NXS Internet levert diensten op het gebied van domeinregistratie en hosting services, colocatie en rackspace en managed hosting.
Concept is een ingelegde chip in het pand op een “printplaat”.
In de bedrukte vloerbedekking komt dit tot uiting. Op de “printplaat” zijn concentratie / werk / vergader modules geplaatst.
De restruimte is voorzien van werkplekken.

Parnassia
Parnassia, een organisatie in de Psychisch/medische zorg. Twee afdelingen op verschillende lokaties zijn samengevoegd in een nieuw kleiner pand. Van 2000m2 naar 850m2. Dit heeft een besparing opgeleverd van 150.000 euro per jaar. Doordat “het nieuwe werken” is geimplementeerd in deze innovatieve werkomgeving is het mogelijk geworden meer mensen in een kleiner werkgebied te laten werken in een aangenamere werkomgeving. Enquete onder de medewerkers heeft een beoordeling van een 8 opgeleverd op alle punten, een 9 voor het interieur.

Proefplaatsing module voor ASPA


Deze module is gemaakt om bij iedere meubel proefplaatsing van ASPA lokaal te kunnen plaatsen.
Hierin is een flatscreen geintegreerd voor digitale presentaties en ruimte voor blad -en lakstalen. Eveneens is er ruimte gereserveerd voor stofstalen en documentatie.

KPMG Amstelveen

Volledige presentatie en ontwerpvoorstellen voor tender KPMG Amstelveen. Kernwaarden zoals Respect, Fun, Sociaal maatschappelijk betrokken, Sharing, Verantwoordeljk en duurzaam investeren, Multi-tasking, Transparantie en Openheid zijn vertaald naar de opzet van het interieur. ASPA heeft hier een fantastische opdracht mee binnengehaald.

IcareIcare, een zorginstelling actief in o.a. de thuiszorg. “Achter de geraniums zitten”. Een typisch hollandse uitdrukking. Deze archetype “tuinhuisjes” worden geplaatst in een atrium van het hoofdkantoor van Icare dat thuisverzorgers gebruiken om te overleggen, lunchen en loungen. Dit keer zitten niet de bejaarden maar de verzorgers achter de geraniums. Achter de geraniums zitten is zo gek nog niet.

Lounge / lobby Ministerie voor Buitenlandse zaken


Herinrichting van de lounge/lobby ruimte voorzien van wit glazen receptie, bar en zitnis.

Ministerie voor Buitenlandse ZakenHerinrichting van de vergaderzaal voor het ministerie van buitenlandse zaken te Den Haag. I.s.m. Wilkhahn is een vergaderopstelling gecreëerd met state of the art audio -en computeraparatuur. Eis was een flexibele opstelling zodat de zaal op andere manieren gebruikt kan worden zoals o.a. een rijen opstelling. Ontwerp van het tapijt met “aardbol” en herstoffering van bestaand meubilair was onderdeel van de herinrichting. Conferentiestoelen zijn nieuw, plafond, wanden en verlichting bestaand.

RijkswaterstaatVolledige inrichting van drie verdiepingen met flexwerkplekken, concentratie- en ontmoetingszones en een kastenwand geplaatst rondom de kern van het gebouw. De kastenwand heeft een ingefreeste handgreep in de vorm van een golf die over de gehele lengte van de kastenwand doorloopt.

Bank "Eel"

Gemeente Hulst
Een multifunctionele “Toren” module, geplaatst in de hal van gemeente Hulst, een oude vestigingsstad in Zeeuws Vlaanderen. Deze module werkt als metafoor voor de historie van Hulst. De module wordt gebruikt voor exposities, presentaties, recepties, gemeenteraadsverkiezingen en wachtgelegenheid. In de module is een vitrinekast, presentatiewand en folderhouder geïntegreerd. De module steekt door de bestaande vide heen en dient op de eerste verdieping als balustrade. De bestaande opening links en rechts van de balustrade is gevuld met ingelegd glas.

Restaurant/Meeting point/Presentation Area, Reed Business
Volledige verbouwing van een bedrijfsrestaurant in een week. Het bedrijfsrestaurant bestaat uit 3 zones: een middenzone met coupe banken, een bank over de gehele lengte van het restaurant met tafels en een lees / vergadertafel. Het restaurant wordt multifunctioneel gebruikt: eten, vergaderen, presenteren.

Showroom Ahrend Amsterdam Zuid-Oost


Volledige aanpak van de showroom Amsterdam Zuid-Oost. De begane grond met het produktoverzicht, de eerste verdieping waar toepassingen worden getoond. In de showroom zijn op stategische plekken “boxen” geplaatst waarin toepassingen en/of produkten worden getoond. De restruimte tussen deze boxen zorgen voor andere gebieden die gebruikt worden voor het tonen van produkten.
Rede voor deze restyling was o.a. dat Ahrend af wilde van haar "grijze" imago en de showroom meer wilde gaan gebruiken als belevings showroom.